Záverečná konferencia „Dotknite sa kultúry“ (Touch the culture) – 21.4.2023 Prešov

Záverečná konferencia „Dotknite sa kultúry“ (Touch the culture) – 21.4.2023 Prešov

5. apríla 2023 Nezaradené 0

TLAČOVÁ SPRÁVA

pozývame Vás zažiť neformálnu a interaktívnu konferenciu, ktorá je záverečným podujatím medzinárodného projektu „Dotknite sa kultúry“.

Konferencia má predstavovať priestor na podporu a šírenie myšlienok o kultúrno-umeleckých aktivitách a činnostiach ako aj význame a hodnote umenia a kultúry v životoch mladých ľudí.

Zámerom konferencie je prezentovať výstupy projektu: publikácia a interaktívna aplikácia, ktoré majú byť podpornými a atraktívnymi nástrojmi pri práci s mládežou v oblasti umenia a kultúry.

Konferencia je určená pre pracovníkov z kultúrno-umeleckého prostredia, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí ako aj nadšencom a podporovateľom umenia a kultúry v súčasnej dobe.  

Termín konferencie:   21.04.2023, 08:00 – 16:00 hod.

Miesto konferencie:    Prešov, M-aréna, Švábska 22/A

Prihlasovací formulár na konferenciu:  https://forms.gle/R1NoUBWwTua7Qt6y9

(prihlásiť je možné najneskôr do 16.4.2023, počet miest je obmedzený)

Program konferencie v Prešove, 21.4.2023: čoskoro zverejnení

Témy:

1. Generácia „Z“ alebo kto sú dnešní mladí?

2. Vplyv umenia na postoje a hodnoty mladého človeka

3. Metódy a techniky neformálneho vzdelávania v kultúre

4. Kultúra v digitálnej dobe – online aplikácia projektu Touch the culture

Kontaktná osoba: Dagmara Verešpejová, dada@cenef.sk