Projektový tím

Meno: Ján Smatana
Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: johny (zavináč) cenef (bodka) sk
Pozícia v projekte: autor projektu, expert, technik

Pôsobí ako projektový manažér, metodik, lektor a technik. Je členom viacerých expertných a pracovných skupín venujúcich sa témam neformálneho vzdelávania a práci s mládežou. Vyštudoval odbor umelá inteligencia, tak prácu s ľuďmi dopĺňa poznatky z technickej oblasti. Koordinoval viacero projektov zameraných na neformálne vzdelávanie.
Meno: Ester Surovčík
Organizácia: Hnutí Brontosaurus
Email: pamatky (zavináč) brontosaurus (bodka) cz
Pozícia v projekte: koordinátorka projektu (CZ), expertka

Absolventka Dejín umenia Masarykovej univerzity v Brne. Momentálne pôsobí v organizácii ako koordinátorka Akcie pamiatky a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu formou zážitkových, dobrovoľníckych akcií na pomoc pamiatkam. V minulosti pôsobila ako produkčná a dramaturg hudobných a športových podujatí či festivalov. Okrem toho ju môžete stretnúť ako prevádzkovú v brnenskej kaviarni, kde riadi jednu z pobočiek. Nemá rada stereotyp, ale miluje rôznorodosť, manažment a nové výzvy, ktoré majú zmysel.
Meno: Marcin Rechulicz
Organizácia: Stowarzyszenie Czajnia
Email: marcin.rechulicz (zavináč) interia (bodka) pl
Pozícia v projekte: koordinátor projektu (PL), expert

Prezident Združenia Czajnia, animátor a koordinátor dobrovoľníctva v rámci združenia. Má dlhoročné skúsenosti s riadením mimovládnej organizácie, autor viacerých publikácií v tejto oblasti, školiteľ manažmentu mimovládnych organizácií, networkingu mimovládnych organizácií a spolupráce samosprávy s mimovládnymi organizáciami, poradca miestnych samospráv pri zavádzaní „modelu spolupráce“ s mimovládnymi organizáciami. Iniciátor vstupu Združenia Czajnia do partnerských sietí, t.j. lokálnych partnerov LOS, V4, ODL, Federácie miestnych fondov, iniciátor založenia Fondu cezhraničnej spolupráce. Absolvent programu PAFF Leaders Program. Člen správnej rady Federácie komunitných nadácií v Poľsku, koordinátor mnohých programov realizovaných v rámci organizácií. Iniciátor a animátor cezhraničnej spolupráce združenia a koordinátor cezhraničných projektov (financovaných z programov V4 a RITA). Iniciátor tvorby minigrantových programov realizovaných Združením Czajnia pre mimovládne organizácie a neformálne skupiny, akými sú Aktivátor, Grantová ambulancia a Cezhraničný grantový program. Riaditeľ Strednej všeobecnej školy Stanisław Kostka Starowieyski v Łaszczówe.


Meno: Dagmara Verešpejová
Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: dada (zavináč) cenef (bodka) sk
Pozícia v projekte: koordinátorka projektu

Dlhoročne sa venuje neformálnemu vzdelávaniu. Spolupodieľala sa na projektoch: (Ne)bezpečne v sieti, Kritické myslenie do praxe a Je čas (in)formovať, ktoré boli zamerané problematiku kritického myslenia. Pôsobí v organizácii CeNef a aktívne spolupracuje s organizáciami eRko-HKSD a RMPK. V minulosti pôsobila v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže na pozícii regionálnej odbornej riešiteľky Národného projektu Komprax – kompetencie pre prax. Vyštudovala pedagogiku a sociálnu prácu v Prešove. Je príkladom dobrej praxe v timemanažmente, nakoľko svoj čas delí medzi rodinu, lektorovanie, administrovanie programov a vzdelávacích projektov, dobrovoľníctvo, záľuby a dobrú šálku kávy s priateľmi.
Meno: Anna-Maria Zwyrtek
Organizácia: Hnutí Brontosaurus
Email: zwyrtek.am (zavináč) gmail (bodka) com
Pozícia v projekte: expert, metodik

Freelance arts manager so zameraním na produkciu, zastupovanie umelcov, marketing a manažment kultúrnych organizácií. Absolventka VŠE v Prahe.
Meno: Peter Smatana
Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: psmatana (zavináč) gmail (bodka) com
Pozícia v projekte: analytik, vývojár

Vyštudoval odbor umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach, s ktorou aj dlhodobo spolupracuje v rámci výskumno-vývojových projektov, ako analytik a implementátor softvérových riešení. Taktiež sa podieľal na vývoji viacerých komerčných projektov. Jeho portfólio projektov je hlavne z oblasti kultúry, vzdelávania, finančného trhu a modelovania politik. Navrhuje a implementuje komplexné riešenia ale jeho hlavnými doménami sú reprezentácia znalostí, spracovania prirodzeného jazyka a vyhľadávania. S organizáciou CeNef externe spolupracuje na technických riešeniach.
Meno: Júlia Balážová
Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email:
Pozícia v projekte: expertka

Atraktivitu neformálneho vzdelávania vidí v sile zážitku, ktorý prechádza paralelne viacerými zmyslami, čím prirodzene rozvíja komplexné zručnosti človeka 21. storočia. K neformálnemu vzdelávaniu a štúdiu ďalších alternatívnych foriem vzdelávania ju priviedli dlhoročné skúsenosti animátorky, keď sa ako lektorka a projektová koordinátorka podieľala na tvorbe metodík a vzdelávacích projektoch Rady mládeže Prešovského kraja či Iuventy. V rámci tém sa venuje rozvoju sociálnych zručností, výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, ako aj aktivizácii mládeže. Pri práci využíva svoje umelecké výtvarné a jazykovo-literárne vzdelanie a rozhľad si pravidelne rozširuje účasťou na rôznych vzdelávacích kurzoch doma i v zahraničí. Odkedy je mamou, „očarili“ ju princípy rešpektujúcej výchovy a montessori pedagogiky.
Nezostane v mysli, čo neprešlo „smysly.“ (J. Locke)
Meno: Marcin Piotrowski
Organizácia: Stowarzyszenie Czajnia
Email: marcinpiotrowskiradio (zavináč) gmail (bodka) com
Pozícia v projekte: expert

Sociológ, kultúrny animátor, novinár, špecialista na marketing miest. Obecný poradca, predseda výboru pre Propagáciu, Kultúru a Cestovný Ruch Lubaczowskieho okresného zastupiteľstva. Riaditeľ Folkowiska, jedného z najlepších festivalov v Európe. Tvorca a koordinátor početných sociálnych kampaní, ako napríklad „Som z vidieka“, „Globálna aba“ a propagačných kampaní, ako napríklad „Nezábudky – satisfakcia“. V roku 2016 mu bol v Írsku udelený titul „Vynikajúci Poliak“ s cenou Teraz Polska a Soškou maršála Podkarpatskej provincie za osobitnú činnosť v oblasti rozvoja turizmu a propagácie.