Zapojené organizácie

Projektoví partneri

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef)

Sídlo: Prešov (Slovensko)

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2016. Bola založená odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Zameriava sa na rôzne aktivity a podujatia sa snaží šíriť povedomie o neformálnom vzdelávaní a aplikovať neformálne vzdelávanie do praxe. Hlavné témy, ktorým sa aktuálne venujeme a pri ktorých šírení využívame metódy a techniky neformálneho vzdelávania sú: kritické myslenie, bezpečne správanie v online prostredí a rozvoj mäkké zručnosti.

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) má byť:

• priestorom pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania,

• nástrojom vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov,

• príležitosťou spájať skúsenosti, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania s kreativitou, tvorivosťou a dynamikou aktívnych ľudí.

www.cenef.sk


Hnutí Brontosaurus

Sídlo: Brno (Česká republika)

Hnutie Brontosaurus prepája zmysluplnú dobrovoľnícku prácu so zážitkami a skúsenosťami na celý život. Má viac ako štyridsaťročnú tradíciu, viditeľné úspechy, jasné ciele a viac ako 1 000 hrdých členov, ktorí za ním stoja. Každoročne vyrážajú s dobrovoľníkmi kosiť orchideové lúky, sadiť stromy, opravovať hrady alebo napríklad stavať školu v Himalájach. Aby všetko lepšie fungovalo, majú po celej republike regionálne centrá, základné články a kluby, ktoré organizujú víkendové podujatia, prázdninové akcie, detské tábory, prednášky a mnoho ďalšieho. Výstupy projektu pomôžu s neformálnym vzdelávaním priamo v teréne pri ich pamiatkových lokalitách a veria, že inšpirujú aj ďalších mladých účastníkov starostlivosti o kultúrne dedičstvo a kultúru ako takú.

www.brontosaurus.cz


Stowarzyszenie Czajnia

Sídlo: Tomaszów Lubelski (Poľsko)

Organizácia pracuje na rozvoji miestnej komunity Tomaszów, najmä mládeže, realizáciou aktivít v oblasti formálneho vzdelávania (prevádzkuje dve školy) a neformálneho vzdelávania (koordinuje aktivity súvisiace s dobrovoľníctvom). Organizuje grantové programy a štipendijné programy. Prevádzkuje mimovládny inkubátor.

www.czajnia.pl


Asociovaní partneri

STROMORADIE s.r.o.(Prešov – Slovenská republika)

www.stromoradie.sk


So Fine (Humenné – Slovenská republika)

www.historyclub.sk


Park kultúry a oddychu (Prešov – Slovenská republika)

www.pkopresov.sk