Interaktívna aplikácia

Vzdelávacia aplikácia s hernými prvkami a kurátorský nástroj vo forme webovej aplikácie. Tieto nástroje sú pre doménu kultúry a umenia lokalizované do viacerých jazykov (slovenčina, čeština, poľština a angličtina).

Komu je online nástroj určený:

  • Pracovníci z kultúrno-umeleckých inštitúcií, tvorcovia kultúrno-umeleckej činnosti, kurátori, pracovníci s mládežou, pedagógovia – užívatelia aplikácie, ktorí budú vytvárať informačno-vzdelávacie prostredie v aplikácií..
  • Návštevníci/záujemcovia o kultúrno-umelecké prostredie (mladí ľudia, deti, dospelí) – rôzna odbornosť a veková kategória.

Vytváraná sada nástrojov by mala uspokojiť potreby oboch cieľových skupín – kurátorov, tvorcov kultúrneho obsahu a taktiež návštevníkov/záujemcov o kultúru. Pomocou vzdelávacej aplikácie s hernými prvkami sa pokúsime o motiváciu a vzdelávanie širokej verejnosti ale hlavne mladých ľudí pomocou metód neformálneho vzdelávania a vzbudiť v nich záujem o kultúru.

Kurátorská časť umožní pracovníkom inštitúcií ale aj individuálnym umelcom vybrať vhodné mini aktivity pre vzdelávanie/propagáciu kultúrneho podujatia/výstavy v online prostredí, ktoré budú slúžiť ako motivačný a vzdelávací prvok k ich podujatiu. Tieto podujatia bude môcť priamo promovať aj cez vybrané kanály napr. sociálne siete. Táto aplikácia umožní ďalšiu prácu s návštevníkom aj po podujatí na prípadnú reflexiu a spracovanie zážitku.