Publikácia

Vzdelávací materiál: Metodická príručka pre tvorbu neformálnych vzdelávacích programov v kultúrnej oblasti, sumarizujúca možné prístupy k doplňujúcim aktivitám produktov kultúrnych inštitúcii realizovaných formou neformálneho vzdelávania aj s možnosťou aktívneho využívania pripravovaného online nástroja.

Manuál je výstupom činnosti expertnej skupiny za rôzne oblasti kultúry a práce s mládežou, pričom sa zameriavame predovšetkým na históriu, výtvarné umenie, divadlo, hudbu a literatúra, film … ). Manuál je určený zamestnancom kultúrnych inštitúcii, realizátorom kultúrnych podujatí, pracovníkom s mládežou, pedagógom, ktorí pracujú s kultúrnymi témami. Vďaka publikácií získavajú základné informácie o možnosti implementácie neformálnych aktivít do kultúrneho prostredia (aj v online prostredí), rozšíriť tak svoje činnosti a prispieť ku znižovaniu existujúcim a aj v období Covid-19 rozmáhajúcim sa stereotypom a predsudkom spoločnosti voči umelcom. Ide napr. o rôzne možnosti galérijnych/muzeálnych, divadelných, hudobných animácií, storytellingu – rozprávanie cez príbeh, aktivít inovačných prvkov. Navrhované aktivity sú prepojené aj na možnosť využívania interaktívnej webovej aplikácie.
Takto vytvorený a prezentovaný výstup môže prispieť k podpore kultúrno-umeleckej činnosti, podpore kultúrneho dedičstva a posilneniu a profesionalizácií práce s mládežou, a zavádzaniu neformálneho vzdelávania aj pri týchto témach. Finálna publikácia je dostupná v 4 jazykových verziách (slovenčina, čeština, poľština a angličtina).

Tlačenú publikáciu a sprievodné materiály si môžete objednať a zakúpiť TU.

     Sprievodné materiály