Školenie multiplikátorov „Dotkni sa kultúry“(21.9.–24.9. a 19.10.–22. 10. 2022)

3 organizácie realizujú v 2 krajinách v rámci jedného projektu 2.-fázové školenie multiplikátorov 🙂 Školenie je súčasťou projektu “Dotkni sa kultúry”, ktorý je podporený z programu Európskej únie ERASMUS+. Cieľom je pomocou neformálneho vzdelávania zvyšovať povedomia a záujem o kultúrne dedičstvo a kultúrno-umeleckú činnosť a skvalitniť tak prácu s mládežou v témach kultúry a umenia.2…
Read more


14. júla 2022 0