Sprievodné podujatie ku konferencii a prehliadka mladých talentov