Záverečná konferencia „Dotknite sa kultúry“ (Touch the culture) 24.3.2023 Olomouc (CZ)

Záverečná konferencia „Dotknite sa kultúry“ (Touch the culture) 24.3.2023 Olomouc (CZ)

14. marca 2023 konferencie 0

pozývame Vás zažiť neformálnu a interaktívnu konferenciu, ktorá je záverečným podujatím medzinárodného projektu „Dotknite sa kultúry“.

Konferencia má predstavovať priestor na podporu a šírenie myšlienok o kultúrno-umeleckých aktivitách a činnostiach ako aj význame a hodnote umenia a kultúry v životoch mladých ľudí. Zámerom konferencie je prezentovať výstupy projektu: publikácia a interaktívna aplikácia, ktoré majú byť podpornými a atraktívnymi nástrojmi pri práci s mládežou v oblasti umenia a kultúry.

Multiplikačná konferencia je určená pre pracovníkov z kultúrno-umeleckého prostredia, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí ako aj nadšencom a podporovateľom umenia a kultúry v súčasnej dobe.  

Termín konferencie:
24.3.2023 – Olomouc (CZ)