Partneri

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) – SK

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2016. Bola založená odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Zameriava sa na oblasť neformálneho vzdelávania a cez rôzne aktivity a podujatia sa snaží šíriť povedomie o neformálom vzdelávaní a aplikovať neformálne vzdelávanie do praxe. Hlavné témy, ktorým sa aktuálne venujeme a pri ktorých šírení využívame metódy a techniky neformálneho vzdelávania sú: kritické myslenie, bezpečne správanie v online prostredí a rozvoj mäkké zručnosti.

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) má byť:

• priestorom pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania,

• nástrojom vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov,

• príležitosťou spájať skúsenosti, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania s kreativitou, tvorivosťou a dynamikou aktívnych ľudí.

www.cenef.sk


Hnutí Brontosaurus – CZ

Hnutie Brontosaurus prepája zmysluplnú dobrovoľnícku prácu so zážitkami a skúsenosťami na celý život. Máme viac ako štyridsaťročnú tradíciu, viditeľné úspechy, jasné ciele a viac ako 1 000 hrdých členov, ktorí za ním stoja. Každoročne vyrážame s dobrovoľníkmi kosiť orchideové lúky, sadiť stromy, opravovať hrady alebo napríklad stavať školu v Himalájach. Aby všetko lepšie fungovalo, máme po celej republike regionálne centrá, základné články a kluby, ktoré organizujú víkendovky, prázdninové akcie, detské tábory, prednášky a mnoho ďalšieho. Výstupy projektu nám pomôžu s neformálnym vzdelávaním priamo v teréne pri našich pamiatkových lokalitách a dúfame, že inšpirujú aj ďalších mladých účastníkov k starostlivosti o kultúrne dedičstvo a kultúru ako takú.

https://brontosaurus.cz/


Stowarzyszenie Czajnia – PL

Organizácia pracuje na rozvoji miestnej komunity okresu Tomaszów, najmä mládeže realizáciou aktivít v oblasti formálneho vzdelávania (prevádzkuje dve školy) a neformálneho vzdelávania (koordinuje aktivity súvisiace s dobrovoľníctvom). Organizuje grantové programy a štipendijné programy. Prevádzkuje mimovládny inkubátor.

www.czajnia.pl