O projektu

Název: Dotkněte se kultury (Touch the culture)

Koordinátor projektu: Centrum pro podporu neformálního vzdělávání (Slovenská republika)

Partneři:

Hnutí Brontosaurus (Česká republika)

Sdružení „CZAJNIA“ (Polsko)

Asociovaní partneři:

STROMORADIE s.r.o. (Prešov – Slovenská republika)

So Fine (Humenné – Slovenská republika)

Park kultury a volného času (Prešov – Slovenská republika)

Trvání: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023

Místo realizace: Slovenská republika, Česká republika a Polsko

Stručná charakteristika:

Projekt „Dotkněte se kultury“ reaguje na aktuální situaci způsobenou Covid-19, ale i na dlouhodobý stav klesajícího zájmu o některé oblasti z kulturně-uměleckého prostředí. Jeho cílem je za účasti odborníků z oblasti kultury, umění, neformálního vzdělávání, práce s mládeží a IT vytvořít intelektuální výstupy na prezentování a rozvoj kulturně-uměleckých činností.

Do projektu budou zapojeni partneři a experti ze Slovenska, České republiky a Polska. Během realizace projektu se vytvoří dva intelektuální výstupy a zrealizuje se několik vzdělávacích a multiplikačních školení.

Plánované intelektuální výstupy:

1. Interaktivní webová aplikace – zábavně-vzdělávací aplikace pro oblast kultury a umění, přeložena do více jazyků. Aplikace se bude skládat ze dvou částí – návštěvnická a kurátorská. Návštěvnická část bude implementovaná jako hra, ve které návštěvníci budou moct zažít neformální vzdělávací aktivity formou mini her. Kurátorská část slouží tvůrcům kulturní akce/pedagogům vytvářet nové vzdělávací aktivity v online prostředí, které následně budou sloužit jako motivační a vzdělávací prvek k daně kulturní akci. Součástí tohoto výstupu bude i webový portál o projektu a řešených tématech.

2. Metodická příručka – autorská příručka sumarizující možné přístupy k doplňujícím aktivitám kulturních a uměleckých institucí realizovaných metodami neformálního vzdělávání, s možností implementace do prostředí formálního a neformálního vzdělávání. Manuál bude výstupem činnosti expertní skupiny za různé oblasti kultury, načež se budeme zaměřovat především na historii, výtvarné umění, divadlo, hudbu a literaturu, film, apod. Část aktivit v metodické příručce bude poukazovat také na možnosti využití interaktivní aplikace.

Na diseminaci výsledků, ověřování výstupů v praxi a sběru podnětů bude realizováno dvoufázové mezinárodní vzdělávací školení pro účastníky z kulturně-uměleckého prostředí, pracovníky s mládeží, ale i pro pedagogy ze Slovenska, Polska a České republiky, kteří se těmto tématům věnují. Následně budou realizovány multiplikační akce – workshopy, ve všech zapojených zemích (minimálně po 7 akcích v každé zapojené zemi). Na těchto akcích budou multiplikované a využívané přístupy a nástroje, které představují intelektuální výstupy projektu. V závěru projektu budou realizované dvě závěrečné konference s mezinárodní účastí – jedna na Slovensku a jedna v České republice. Konference budou zaměřené na prezentování výstupů a výsledků projektu, informování o funkcích interaktivní aplikace, navázání partnerství a spolupráce mezi účastníky z různých sektorů. Takto navržený koncept projektu má zabezpečit vytvoření kvalitních výstupů, ověřených přímo v praxi, připravených na jejich využívání, implementaci a šíření i po ukončení projektu.

Projekt „Dotkněte se kultury“ je podpořený z programu Evropské unie Erasmus+.