Materiály

V rámci projektu byly vytvořeny dva intelektuální výstupy pro podporu kulturně-uměleckých oblastí za využítí neformálního vzdělávání.

Plánované intelektuální výstupy:

  1. Interaktivní webová aplikace – zábavně vzdělávací aplikace pro oblast kultury a umění, lokalizovaná do více jazyků. Aplikace bude sestávat ze dvou částí návštěvnická a kurátorská. Návštěvnická část aplikace bude implementována jako hra, ve které budou moci návštěvníci zažít neformální vzdělávací aktivity formou miniher. Kurátorská část slouží tvůrcům kulturní akce / pedagogům vytvářet nové neformální vzdělávací aktivity v online prostředí, které následně budou sloužit jako motivační a vzdělávací prvek k akci. Součástí tohoto výstupu bude i webový portál o projektu a tématech projektu.

2. Metodická příručka – autorská příručka sumarizující možné přístupy k doplňujícím aktivitám kulturních a uměleckých institucí realizovaných metodami neformálního vzdělávání, s možností implementace i do prostředí formálního a neformálního vzdělávání. Manuál bude výstupem činnosti expertní skupiny za různé oblasti kultury, přičemž se budeme zaměřovat především na historii, výtvarné umění, divadlo, hudbu a literaturu, film apod.). Část aktivit v metodické příručce bude poukazovat i na možnosti využití interaktivní aplikace.